Περιγραφή

Αρχιτεκτονική μελέτη και ανακατασκευή αύλειων χώρων σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς στην Αθήνα, Αίγιο, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Θήβα και Ρόδο .

Προϋπολογισμός έργου: Αθήνα (2 παιδικές χαρές) σύνολο 24.000 €, Αίγιο 12.500 €, Ηράκλειο Κρήτης 10.000 €, Ιωάννινα 10.000 €, Θεσσαλονίκη (2 παιδικές χαρές) σύνολο 25.000 €, Θήβα 10.000 €, Ρόδος 10.000 €. 

Συνολική διάρκεια έργου: 2 μήνες

Λεπτομέρειες

Σχετικά Έργα