Περιγραφή

Μελέτη και κατασκευή κτηρίου γραφείων στον Γέρακα εκτάσεως 1.500μ2 .

Διάρκεια έργου: 30 εργάσιμες ημέρες.

Έτος κατασκευής: 2016

Λεπτομέρειες

Σχετικά Έργα