Περιγραφή

Μελέτη και κατασκευή καταστήματος οπτικών Prooptics στην Καλλιθέα Αττικής.

Διάρκεια έργου: 7 εργάσιμες ημέρες

Έτος κατασκευής: 2016

Λεπτομέρειες

Σχετικά Έργα