Περιγραφή

Αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή καταστήματος αλυσίδας κατεψυγμένων προϊόντων στην Καλλιθέα Αττικής, επιφανείας 130 m².

Διάρκεια έργου: 60 εργάσιμες ημέρες.

Έτος κατασκευής: 2015

Λεπτομέρειες

Σχετικά Έργα