ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ

PROJECT MANAGER

Νοέμβριος 2013 Μέχρι Σήμερα

Ιδρυτής και project manager της 'ΕΛΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ'

Δεκέμβριος 2011 - Μάιος 2013

Project manager των εταιρειών  'ARRINGTON DEVELOPMENT' και 'REAL ARRINGTON ESTATE'.

Νοέμβριος 2010 - Νοέμβριος 2011

Εργοταξιάρχης της εταιρείας 'ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ'. Υπεύθυνος για την κατασκευή των καταστημάτων H&M στο River West Mall, the Mall Athens και στην Πλατεία Καπνικαρέας στην Αθήνα.

Σεπτέμβριος 2009 - Σεπτέμβριος 2010

Ιδιωτικές κατασκευές και ανακαίνιση Ξενοδοχειακών μονάδων στη Ρόδο.

Σεπτέμβριος 2007 - Ιούνιος 2009

Project Manager της εταιρείας 'ΕΝ ΧΩΡΩ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΑΒΕΤΤΕ'.

Δεκέμβριος 2006 - Ιούλιος 2007

Υπέυθυνος συντήρησης και κατασκευών του ομίλου 'ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE'.

Σεπτέμβριος 2004 - Νοέμβριος 2006

Υπέυθυνος κατασκευών της εταιρείας 'ΔΥΝΑΜΟΧΡΩΜ'.

Νοέμβριος 2002 - Αύγουστος 2004

Στρατιωτική θητεία ως έφεδρος Αξιωματικός αντιαρματικών πυραύλων.

Σεπτέμβριος 1997 - Ιούνιος 2003 

Φοίτηση στο ΤΕΙ Μηχανολογίας στην Πάτρα.

Σεπτέμβριος 1997 - Ιούνιος 2004 (παράλληλα με σπουδές)

Εργοταξιάρχης δημοσίων έργων στις εταιρείες 'Α. Φερμελής – Α. Τρίγκας', 'Β.Βλασταράς – Ο. Παπαδόπουλος', 'Β. Γαλάνης – Β. Τρίγκας', 'Ν. Ανδριόπουλος – Χ. Τσαουρδά', 'ΑΤΕΧΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ', 'ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ' με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 4.000.000.000 δρχ.

Σεπτέμβριος 1996 - Σεπτέμβριος 1997

Εργοδηγός δημοσίων έργων στο τεχνικό γραφείο 'Α. Φερμελής – Α. Τρίγκας' με ετήσιο κύκλο εργασιών 120.000.000 δρχ.

Απρίλιος 1992 - Αύγουστος 1996

Ανειδίκευτος εργάτης στο συνεργείο κατασκευών μπετόν 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ' στην Πάτρα (έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλικία 15 ετών).

 

                       ______________

 

ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (2009) και ολοκληρώνει τις

μεταπτυχιακές σπουδές της στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτηρίων (MSc). Από το 2010 έχει εργαστεί σε τεχνικά και

αρχιτεκτονικά γραφεία, με κύριο αντικείμενο αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής και έκδοση οικοδομικών αδειών ιδιωτικών έργων.

Εργάζεται στην ΕΛΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ από τα τέλη του 2015.