ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΑΕ 

BOLD OGILVY & MATHER ΑΕ 

ASSET OGILVY ΑΕ 

OGILVY ONE WORLDWIDE ΑΕ 

OGILVY ACTION ΑΕ 

H&M 

SOHO SQUARE AE 

IMAPLAST AE 

GOLD AIR AE 

LUXOTTICA HELLAS AE 

✓ MOTION COMMERCIAL ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣΑ.Ε.Β.Ε.
DEON ENERGY LTD 

3M SSL ΑΕ 

ΝΗΣΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΙΚΕ 

WORKLOUD PC ΙΚΕ 

PROOPTICS ΕΠΕ 

MIRACLE AE