Περιγραφή

Μελέτη και κατασκευή καταστήματος και χώρων γραφείων εκτάσεως 397,70 τμ στην Μεταμόρφωση.

Διάρκεια έργου: 20 εργάσιμες ημέρες

Έτος κατασκευής: 2015

Λεπτομέρειες

Σχετικά Έργα